Yeni Yönetim Kurulumuz seçildi
04.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulumuzda yeni yönetim kurulumuz belirlenmiştir.

Üniversiteli Öğrencilerimize Burs veriliyor.
Derneğimiz 2016 - 2017 öğretim dönemi için, başarılı ve ihtiyaç sahibi 21 Diyarbakır'lı üniversite öğrencisine, bir öğretim yılı boyunca burs vermektedir.
Katkıda bulunan üyelerimizin listesine ulaşmak için tıklayın.

Dernek Gecesi
30.03.2013 tarihli dernek gecemizin görüntülerine ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf galerisi
Fotoğraf Galerisi.

Basında Derneğimiz
Derneğimiz hakkında basında yer alan haberlere buradan ulaşabilirsiniz.

DERNEĞİMİZİN AMAÇLARI:

 • Kültür unsurlarını tanımak ve yaşatmak.
 • Milli folklorumuzu yaşatmak ve tanıtmak, halka benimsetmek ve öğretmek.
 • Üyeler arasında sosyal, kültürel ve ekonomik dayanışmayı sağlamak
 • Üyelerin tanışmalarını sağlamak için toplantılar tertiplemek.
 • Halk oyunlarının ve halk türkülerinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamak.
 • Yöre geleneklerini sürdürmek ve tanıtmak.
 • Diyarbakır'ın tarihi ve turistlik değerlerini tespit etmek ve tanıtmak.
 • Dernek üyeleri ve aileleri arasında dayanışmayı kuvvetlendirmek, onların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını temin etmek.
 • Dini ve resmi bayramlarda üyelerin toplu olarak tanışmalarını sağlamak.
 • Yörenin el sanatlarını tanıtmak.

Bu amaçları gerçekleştirmek için;

 • Diyarbakır'ı tanıtmak için geziler tertiplemek.
 • Folklor ve türkülerimizin yaşaması ve gelişmesini sağlamak için yurtiçi ve yurt dışı gösterilere katılmak, kurslar ve seminerler düzenlemek, düzenlenmekte olan resmi ve özel kurslara ve seminerlere katılmak.
 • Kurtuluş ve anma günleri ile ilgili olarak radyo ve televizyon programları yapmak bale, konser, temsil, festivaller düzenlemek ve düzenlenmekte olan programlara katılmak.
 • Yoksul ve yetenekli kimseleri okutmak sünnet yaptırmak, burs vermek, okul, yurt ve benzeri tesisleri yapmak ve yaptıranlara yardımcı olmak.
 • Türk kültürü ile ilgili faaliyetleri korumak, teşvik etmek ve destek sağlamak.
 • Hastalık, ölüm, sakatlık ve yoksulluk gibi hallerdeki üyelere yardım etmek.
 • Kreş, sağlık merkezleri, kütüphane yapmak ve yaptırmak, yaptıranlara yardımcı olmak.
 • Kültürel faaliyetlerin ve folklor çalışmalarının yapılabileceği bir yer kiralamak ve satın almak.
 • Derneğe sabit bir lokal sağlamak.
 • Diyarbakır yöresinin, Türk kültürünü ve dernek faaliyetlerini tanıtmak için dergi, kitap ve broşür yayınlamak.
 • Seminer ve konferanslar tertiplemek.
 • Yörenin el sanatlarını tanıtmak için sergiler açmak, açılan sergilere katılmak.
 • Yöremizin sportif faaliyetlerini desteklemek ve katkıda bulunmak.